جمعه 27 مهر 1397
   English     فارسی

           

               

             

      گزيده اخبار

        معاون مسکن و ساختمان از تعليق پروانه فرج الله رجبي به دليل استنکاف از ...        تعارض منافع ريشه‌ي بي‌اخلاقي و فساد ...        وظيفه کنترل ساخت و ساز شهري بر عهده شهرداري هاست که به اشتباه آن را به ...        تحميل مهندس به سرمايه‌گذار اشتباه ...        سازمان‌ها در موافقت با شهرداري‌ها مسئوليت ظاهري امر کنترل ساختمان را بر ...        اساسا نهادي بايد مسئوليت نظارت و بازرسي از ساختمان ها را بر عهده بگيرد که ...        آيا اين سازمان نيز براي پزشکان کار ارجاع مي‌دهد و به بيماران، پزشک معرفي ...        تحقق شفاف‌سازي در سازمان با تغيير شيوه انتخاب ...        بايد بررسي شود چرا سامانه الکترونيکي انتخابات نظام مهندسي تاکنون اجرايي ...        تحقيقات نشان مي دهد برداشت اوليه ظرف ۷ ثانيه از ديدار به وجود مي ...        نياز است مهندسان به‌صورت جدي وارد انتخابات شوند و به کساني رأي دهند که ...        هيچگونه پرداخت غيرقانوني و خارج از روالي به رئيس، اعضاي هيئت رئيسه، هيئت ...        • شايعاتي مبني بر اختلال ناظران مطرح شده که صحت ندارد و در مراجع قضايي تحت پيگيري است
        • گزارش مشروح پس از قطعي شدن به استحضار خواهد رسيد

         دزدي افکار= عقيم شدن فکر


         logo-samandehi