English     فارسی
  • با کليک بر عنوان ،مشروح مطلب را مشاهده فرماييد
  • تاريخ درج مطلب در انتهاي صفحه مربوطه ملاحظه شود

  • ناظران : انتشار مطالب و اخبار مختلف از سايت هاي داخلي و خارجي صرفاً جهت افزايش اطلاعات کاربران از فضاي گسترده نت مي باشد و لزوما" به معني تاييد مطالب منتشره نمي باشد.

 

آئين دادرسي كيفري مجموعه اصول و مقرراتي است كه براي كشف و تحقيق جرائم و تعقيب مجرمان و نحوه رسيدگي و صدور راي و تجديدنظر و ...مقصود از «شورا» در اين قانون شوراهاي اسلامي روستا، بخش، شهر و شهرک ...توسعه توليد و کاربرد نرم‌افزارهاي بومي ...برخي موارد که مي بايست به هنگام بازديد از بناي احداثي و يا بهنگام صدور پروانه يا پايانکار توسط مامور بازديد کنترل ...مهندسان گرامي تا پايان ماه فرصت دارند كد اقتصادي دريافت ...قانون گذار در ماده 65 همان قانون، با رعايت كليات تعريف مالكيت فكري و با عنايت به شكل ويژه (الكترونيكي بودن) اين اسرار، آن را ...فصل چهارم ـ مقررات فني و كنترل ...ايمني عابران و مجاوران کارگاه ساختماني و مزاحمت هاي ساخت و ...نامه شوراي انتظامي نظام مهندسي در خصوص تخلف در اجراي عمليات بدون اعلام شروع به کار ...ماده 7 قانون فوق مورد توجه شهرداري ...صفحه بعد

| 1 / 3 |

صفحه قبل

دو شنبه 20 آبان 1398