English     فارسی
  • با کليک بر عنوان ،مشروح مطلب را مشاهده فرماييد
  • تاريخ درج مطلب در انتهاي صفحه مربوطه ملاحظه شود
  • حرکت با موس قابل توقف است
  • اتشار مطالب و اخبار مختلف از سايت هاي داخلي و خارجي صرفاً جهت افزايش اطلاعات کاربران از فضاي گسترده نت مي باشد و لزوما" به معني تاييد مطالب منتشره نمي باشد.

آئين دادرسي كيفري مجموعه اصول و مقرراتي است كه براي كشف و تحقيق جرائم و تعقيب مجرمان و نحوه رسيدگي و صدور راي و تجديدنظر و اجراي احكام و تعيين وظايف و اختيارات مقامات قضايي وضع شده است.

آيين‌نامه اجرايي قانون تملك آپارتمان‌ها با اصلاحيه‌هاي بعدي مصوب 8/2/1347رفع هر گونه اختلاف ميان مؤدي و شهرداري در مورد عوارض و بهاي خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمان‌هاي وابسته به آن، به کميسيون مرکب از نمايندگان وزارت کشور و دادگستري و انجمن شهر ارجاع مي‌شودمربوط به شهرداري کرج(نشست تير 89 نشتارود)در باره وظايف ارکان نظام مهندسيقانون نظام مهندسي و ...قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم‌افزارهاي رايانه‌اينظام‌ مهندسي ‌و كنترل ‌ساختمان‌ عبارت‌ است‌ از مجموعه‌ قانون‌، مقررات‌، آئين‌نامه‌ها، استانداردها و تشكلهاي‌ مهندسي‌، حرفه‌اي و صنفي كه ‌در جهت‌ رسيدن ‌به‌ اهداف‌ منظ‌ور در اين‌ قانون‌ تـدوين‌ و به ‌مورد اجراء گذاشته‌ مي‌شودمواد قانوني مرتبطمصوبات هيات وزيرانآيين نامه اجرايي ماده 33مربوط به شهرداري منطقه 22نحوه برخورد و رفتار در محيط دادگاه يا دادسراشرکتهاي مشمول تبصره ذيل ماده 4 قانون محاسبات عمومي که از محل سپرده هاي مردم نزد بانک‌ها، موسسات اعتباري و شرکت‌هاي بيمه تشکيل شده‌اند از نوع اول مي‌باشندماده 7 قانون فوق مورد توجه شهرداري هانامه شوراي انتظامي نظام مهندسي در خصوص تخلف در اجراي عمليات بدون اعلام شروع به کارايمني عابران و مجاوران کارگاه ساختماني و مزاحمت هاي ساخت و سازفصل چهارم ـ مقررات فني و كنترل ساختمانقانون گذار در ماده 65 همان قانون، با رعايت كليات تعريف مالكيت فكري و با عنايت به شكل ويژه (الكترونيكي بودن) اين اسرار، آن را تعريف مي كند ...قانون گذار گامي بسيار موثر براي حفاظت شيوه هاي نوين ...مهندسان گرامي تا پايان ماه فرصت دارند كد اقتصادي دريافت كنندبرخي موارد که مي بايست به هنگام بازديد از بناي احداثي و يا بهنگام صدور پروانه يا پايانکار توسط مامور بازديد کنترل گرددتوسعه توليد و کاربرد نرم‌افزارهاي بومي کشورمقصود از «شورا» در اين قانون شوراهاي اسلامي روستا، بخش، شهر و شهرک مي‌باشدچهار شنبه 20 آذر 1398