English     فارسی
  • با کليک بر عنوان ،مشروح مطلب را مشاهده فرماييد
  • تاريخ درج مطلب در انتهاي صفحه مربوطه ملاحظه شود

  • ناظران : انتشار مطالب و اخبار مختلف از سايت هاي داخلي و خارجي صرفاً جهت افزايش اطلاعات کاربران از فضاي گسترده نت مي باشد و لزوما" به معني تاييد مطالب منتشره نمي باشد.

 

هزينه هاي جديد، پيامد سياست هاي اشتباه ...شهرداري‌ها کمتر به مسائل اجتماعي شهر ...تجربه جهاني نشان داده که دولتها سازنده خوبي نيستند؛ اوج سياست پروژه محوري ...ضروري است مسئوليت مديريت بحران شهر تهران را دستگاهي بالاتر از شهرداري بر ...218 هزار حکم تخريب که قابل اجرا ...دو بحران جدي در شهرداري ...سيستم ارجاع نظارت کار معيوب ...موضوع ارجاع ناظر در کندبودن صدور پروانه دخيل ...طرح بازآفريني شهري بدون حل کردن مسئله فقر ساکنان محلات فرسوده، تنها آرايش ...اهداف برنامه ملي بازآفريني ...صفحه بعد

| 1 / 10 |

صفحه قبل

پنجشنبه 29 شهريور 1397