پنجشنبه 28 شهريور 1398
   English     فارسی
حضور محکومان شوراي انتظامي در شورا مايه تاسف است

طاهره نصر:

حضور محکومان شوراي انتظامي در شورا مايه تاسف است/ اعضاي شورا از تصميمات هيات رئيسه بي‌اطلاعند

رئيس گروه تخصصي معماري سازمان نظام مهندسي ساختمان با ارسال نامه اي به هيأت رئيسه شوراي مرکزي سازمان نظام مهندسي ساختمان با موضوع آسيب شناسي عدم حضور اعضا در جلسه 233 شوراي مرکزي به بيان نکاتي پرداخت. حضور محکومان شوراي انتظامي در شورا مايه تاسف است/ اعضاي شورا از تصميمات هيات رئيسه بي‌اطلاعندبه گزارش «صما» طاهره نصر در محتواي اين نامه با طرح اين سوال که آيا نمي‌توانست دستور اين جلسه در راستاي هم‌انديشي با اعضاي شورا براي حل مشکلات بزرگترين سازمان مردم نهاد کشور باشد، درعين حال تاکيد کرده است : با تأسف، بسياري از اعضاي شوراي مرکزي از تصميمات هيأت رئيسه شورا بي‌اطلاع هستند، اين مورد آسيبي جدّي است؛ چرا که هر يک از اعضا به عنوان عضو شورا بايد در تصميم‌گيري‌ها حضور داشته که در غير اين صورت به کار بردن کلمه «شورا» نابجاست.

وي همچنين در بخش ديگري از اين نامه آورده است: اگر سازمان نظام مهندسي خود را حافظ حقوق عمومي و مسئول ارتقاي کيفيت ساخت و ساز مي‌داند، شايسته است اصلاحات اساسي را در پيکره خود انجام دهد که بتوان رسيدن به اهداف آرماني را شاهد بود.

متن کامل اين مکاتبه به شرح ذيل مي آيد:

حضور محکومان شوراي انتظامي در شورا مايه تاسف است/ اعضاي شورا از تصميمات هيات رئيسه بي‌اطلاعند
حضور محکومان شوراي انتظامي در شورا مايه تاسف است/ اعضاي شورا از تصميمات هيات رئيسه بي‌اطلاعند

 


1397/9/1