پنجشنبه 28 شهريور 1398
   English     فارسی
وزير راه‌و شهرسازي در دو راهي سفارش و قانون

«صما» تحليل مي‌کند:

وزير راه‌و شهرسازي در دو راهي سفارش و قانون

صما- برخي اخبارغير رسمي حکايت از آن دارد که فرج الله رجبي طي روزهاي اخير نشستي با اکبرترکان و سيد مهدي هاشمي در محل شوراي مرکزي نظام مهندسي ساختمان کشور، برگزار کرده‌است. وزير راه‌و شهرسازي در دو راهي سفارش و قانونبه گزارش خبرنگار «صما» بر اساس شنيده‌ها پس از آنکه چندي پيش وزيرراه با انجام دو مکاتبه دو تصميم مهم شامل برگزاري هيات عمومي نظام مهندسي کشور و نيز تقليل زمان لغو تعليق پروانه فرج الله رجبي که به نوعي به منزله عدم امکان بازگشت فرج‌الله رجبي به بدنه شوراي مرکزي تعبير شد را اخذ کرد، وزيرراه مورد فشارهاي مختلفي از جبهه ها و جناح هاي مختلف قرارگرفت تا از اين تصميم خود عقب‌نشيني کند.

بر اساس اخبار واصله از قرار معلوم برخي از اعضاي شوراي مرکزي از کانال معاون پارلماني رياست جمهوري اقدام به رايزني و چانه‌زني با وزيرراه کرده‌اند .

براين اساس گفته شده است که وزير راه نيز طي روزهاي اخير دستور برگزاري جلسه اي با اعضاي شوراي مرکزي نظام مهندسي ساختمان کشور کرده است تا از اين رهگذر در جريان نظرات مستقيم اعضاي شوراي مرکزي به صورت مستقيم قرار بگيرد تا از اين طريق در واقع توپ را در زمين اعضاي شوراي مرکزي قرار دهد و آنها در نهايت خود به يک جمع‌بندي نهايي برسند.

اين در حالي است که بر اساس شنيده هايي که «صما» نه آنها را تاييد و نه تکذيب مي‌کند همزمان فرج الله رجبي با دعوت از اکبر ترکان و سيد مهدي هاشمي به شوراي مرکزي به نوعي از آنها درخواست کرده است که با وزير راه درباره مشکلات پيش آمده براي شوراي مرکزي رايزني کند.

شايان ذکراست که وزيرراه وشهرسازي پيش از اين در وزارت دفاع در مقام معاون اکبر ترکان مشغول به کار بوده‌است و با توجه به اين سبقه، برخي گمانه‌زني ها حاکي از آن است که حضور اکبرترکان به شوراي مرکزي جهت استفاده ازاين مناسبات براي تاثير بر تصميم‌گيري هاي وزيرراه درباره شوراي مرکزي است.

بر اين اساس شايد بتوان گفت که شنبه روز سرنوشت سازي براي فرج الله رجبي و وزيرراه وشهرسازي خواهد بود،چرا که ازيک طرف تکليف رياست فرج الله رجبي مشخص خواهد شد و از طرف ديگر نيز وزير راه نيز مشخص خواهد کرد آيا دستوراتي را که به معاونش درباره برگزاري هيات عمومي شوراي مرکزي داده اجرايي خواهد کرد و يا اينکه برمواضع پيشين خود پافشاري خواهد کرد.

گفتني است که اگرچه پيش از اين خبري در خروجي سايت مرکزي مبني برعقب نشيني وزير راه از مواضعش در برابر شوراي مرکزي منتشر شده است اما تا اين لحظه اخبار رسمي مبني بر پشيماني وزير راه از تصميمات مديريتي‌اش مخابره نشده‌است.

به گزارش خبرنگار «صما» برخي شنيده‌ها حاکي از آن است که تعدادي از اعضاي شوراي مرکزي نظام مهندسي ساختمان کشور به دنبال آن هستند که چنانچه وزير راه با بازگشت فرج الله رجبي به رياست شوراي مرکزي نظام مهندسي ساختمان کشور موافقت کند؛ در اين صورت آنها طرح شکايت از ديوان عدالت را بر عليه اين تصميم کليد بزنند و از اين طريق تصميم وزير راه را خنثي کنند.

 


1397/9/29