يکشنبه 24 تير 1397
   English     فارسی

خبرهاي نظام مهندسي

  • با کليک بر عنوان ،مشروح مطلب را مشاهده فرماييد 
  • تاريخ درج مطلب در انتهاي صفحه مربوطه ملاحظه شود

   

  اگر مي خواهيد بنيان نظام مهندسي را مستحکم کنيد، بگوييد هر بنگاه مهندسي که مي خواهد فعاليت کند، در هيئت مديره آن بايد حتما يک ...  معاون وزير راه و شهرسازي با انتقاد از مواضع رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان ...  دردسرهاي يکپارچه‌سازي نظام فني‌و ...  وزير راه و شهرسازي فساد در بخش مهندسي را ناشي از لوث مسووليت‌ها در زمينه مديريت شهري ...  اشتغال پايدار مهندسان درحد حرف باقي ...  به هيچ عنوان از موضع خود در اصلاح نظام مهندسي کوتاه نخواهيم ...  تا قبل از تصويب قانون نظام معماري و ساختماني در تاريخ 1/3/1352، هر حرفه مند مهندسي ساختمان، بدون نياز به دارا بودن پروان? ...  نظارت شوراي مرکزي بر انتخابات به تعارض منافع ...  اداره شهر با درآمدهاي پايدار و تخطئه درآمدهاي ناپايدار ساختماني، يک شعار انتخاباتي با تاريخ مصرف مبارزات انتخاباتي است و بر ...  شعبه ۴۵ ديوان عدالت اداري شکايت حسن قربانخاني، رئيس سابق سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران در خصوص ابطال ...  بازرساني که قرار است بر عملکرد هيات‌مديره نظارت کنند توسط خود ايشان گزينش ...  برگزاري انتخابات، يکي از مهم ترين اقدامات در راستاي گزينش نمايندگان و مديراني شايسته و کاردان با پشتوانه مردمي ...  گردش مالي سازمان هاي نظام مهندسي ساختمان در سراسر کشور يکهزار و ۵۰۰ ميليارد ...  عمده دلواپسي اين است که تغييرات وزير راه‌ و شهرسازي سبب تضعيف جايگاه سازمان نظام‌مهندسي ...  بايد تا جلسه آتي شوراي مرکزي نظام‌مهندسي ساختمان کشور منتظر ماند و ديد که اين دستور کار جلسه و تهديد به استعفاي اين عضو شورا ...  لايحه جامع نظام‌مهندسي را به دولت ...  توزيع کوپني کار بين مهندسان ديگر امکان ادامه ...  تبديل نظام مهندسي به سازمان توزيع کوپن به‌معناي مرگ حرفه مهندسي ...  باتوجه به سابقه دکترآخوندي واشراف ايشان برمقررات ملي ساختمان و قانون نظام مهندسي ،مي‌توان گفت که بخش نامه هاي وي نيز کاملا ...  وجود برخي زمينه‌هاي فساد در اين شيوه از توزيع کار بين مهندسان، بعضي از بدنه جامعه مهندسي به کنايه از سيستم ارجاع کار به ...  صفحه بعد

  | 1 / 5 |

  صفحه قبل