دو شنبه 06 خرداد 1398
   English     فارسی
متاسفم فردي با مدرک جعلي رييس سازمان نظام مهندسي شد

خرم:
از آخوندي حمايت مي‌کنيم/ متاسفم فردي با مدرک جعلي رييس سازمان نظام مهندسي شد
رييس سازمان نظام مهندسي استان تهران با بيان اينکه از اقدامات آقاي آخوندي در راستاي مبارزه با فساد حمايت مي‌کنيم،‌ گفت: متاسفم که آقاي «مهدي هاشمي» با مدرک جعلي در دولت نهم و دهم سرپرست وزارت راه وشهرسازي بوده و رياست کميسيون عمران را در مجلس نهم بر عهده داشت.
از آخوندي حمايت مي‌کنيم/ متاسفم فردي با مدرک جعلي رييس سازمان نظام مهندسي شد

احمد خرم درباره اقدام اخير وزير راه و شهرسازي مبني بر تعليق پروانه اشتغال به کار مهندسي «مهدي هاشمي»رئيس اسبق سازمان نظام مهندسي ساختمان کشور و رئيس کميسيون عمران مجلس در دوره نهم،‌ تاکيد کرد: با دانشگاه امام حسين مکاتبه‌اي داشتيم و متاسفانه مدرک ليسانس آقاي هاشمي جعلي است و به تبع آن مدارک فوق ليسانس و دکتراي وي هم جعلي بوده است.

وي افزود: متاسفم فردي با مدرک جعلي در دولت نهم و دهم حتي سرپرست وزارت راه و شهرسازي بوده و رياست کميسيون عمران مجلس را در دوره نهم برعهده داشته و رييس سازمان نظام مهندسي هم بوده است.

رييس سازمان نظام مهندسي استان تهران با بيان اينکه مديران دولت نهم و دهم امروز بايد پاسخگو باشند که چرا يک فرد با مدرک جعلي چنين سمت‌هايي را بر عهده داشته است، اظهار داشت: مراجع قضايي بايد با شدت با اين افراد برخورد کنند تا شاهد بروز دوباره اين تخلفات نباشيم.

خرم تاکيد کرد: اگر امروز با اين افراد متخلف به طور جدي برخورد نشود احتمال تکرار اين تخلفات در آينده وجود دارد و فساد بايد با برخوردهاي جدي با مفسيدن ريشه کن شود.

وي با بيان اينکه از آقاي آخوندي بابت افشاگري هايي که درباره مفسدان دارد، حمايت مي‌کنم، ادامه داد: اين اقدامات مي‌تواند به پيشگيري از فساد و تبعيض کمک کند اما به طور قطع تنها يک مورد نمي‌تواند آغازگر يک حرکت بنيادين براي ريشه کردن فساد در نظام مهندسي باشد.

رييس سازمان نظام مهندسي با بيان اينکه فساد در تمام بخش‌هاي کشور در اقتصاد،‌سياست، بخش‌هاي فرهنگي و اجتماعي اپيدمي شده است، گفت: فسادهاي قابل توجهي تنها در بخش شهرداري رخ داده است به طوري که مجوز ساخت 127 برج بر روي گسل زلزله داده شده است که تبعات بسيار منفي براي ساکنان تهران خواهد داشت.

خرم تاکيد کرد: مشکل جدي اين است که متاسفانه با مفسدان برخورد جدي نمي‌شود و تا زماني که اميال سايسي و اقتصادي افراد حاکم باشد و قانون و مقرارت، شايستگي‌ها ملاک انتخاب مديران نباشد و باند بازي و منافع شخصي در کار باشد، فساد در تمام بخش‌ها پابرجا خواهد بود.

وي با اشاره به راهکارهاي علمي براي برخورد با فساد اظهار داشت: الکترونيکي کردن پروسه و اموراداري، سرعت بخشيدن به اين امور و عدم دخالت عامل انساني در اين پروسه‌ها مي‌تواند راهکار علمي پيشگري با فساد باشد. وقتي پروسه انجام امور اداري چند روزه باشد و با دخالت عامل انساني انجام شود، طبيعي است که انتظار وقوع فساد در آن نهاد و سازمان باشيم.

رييس سازمان نظام مهندسي استان تهران ادامه داد: بايد نيروي انساني سالم و مقيد به قوانين در پست‌هاي حساس مديريتي و کارشناسي قرار بگيرند و معيشت آنها تامين باشد وگرنه بايد شاهد فساد و تبعيض باشيم و مهم تر از آنها موضوع برخورد با مفسدان است و تا زماني که برخوردها جدي و شديد نباشد فساد ادامه خواهد داشت.

خرم همچنين درباره افرادي در مجلس و برخي از نهادها که مخالف اقدامات وزير راه و شهرسازي در راستاي شفاف سازي‌ها هستند و تلاش بر حذف آخوندي را دارند، گفت: مجلس مستثني از اين موضوعاتي که مطرح کردم نيست. در تمام بخش‌هاي کشور شاهد تبعيض هستيم. متاسفانه قوانين کشور با يکديگر تعارض عميقي دارند و مجلس هم در زماني که بايد قانون را اصلاح مي‌کرد نسبت به اين کار اقدام نکرد و به موقع نسبت به اتفاقات نظارت نداشت.

وي ادامه داد: متاسفانه هر کسي به دنبال منافع خود است و همين باعث ايجاد ياس و نااميدي در کشور شده است و اين مشکلات عميق هم با گفتار درماني حل نمي‌شود.

 


1397/7/10