پنجشنبه 28 شهريور 1398
   English     فارسی
انتخابات نظام مهندسي: با قشون مي‌آيند يا با برنامه؟

در گفت‌وگو با «صما» مطرح شد:

انتخابات نظام مهندسي: با قشون مي‌آيند يا با برنامه؟

معاونت اجرايي انجمن توليدکنندگان و فناوران صنعتي ساختمان گفت: گروه‌هايي هماهنگ که به صورت قبيله اي در انتخابات نظام مهندسي ظاهر مي‌شوند و اقدام به ارائه ليست مي‌کنند مي توانند مجوزي براي فعاليت‌هاي غير شفاف و درون گروهي باشند. انتخابات نظام مهندسي: با قشون مي‌آيند يا با برنامه؟به گزارش خبرنگار صما عبدالرضا فريد نائيني ضمن بيان مطلب فوق تاکيد کرد: با اين رويکرد مي توان گفت که روش بهينه اين است که به افراد شايسته ، از ليست هاي مختلف رأي داده شود . تا اولاً به تضارب آراء در تعميق برنامه ريزي کمک کند و ثانياً ، تفاوت ديدگاه ها شانس هماهنگي در رفتارهاي نا شايست را کاهش دهد.

وي با تاکيد براينکه مهندسان به عنوان سرمايه عظيم ملي قرباني اصلي هياهوي ايجاد شده درباره سازمان نظام مهندسي هستند گفت : هياهوي پيش گفته شده چهره درخشان اين جمع را کدر کرده است و اعتماد جامعه را که از الزامات اساسي دوران هاي سخت است ، به شدت مخدوش کرده و اذهان جمع کثيري از همراهان را به خود مشغول و به بازي دراين ميدان مجبور کرده است .

وي گفت: روش بهينه در اين مورد ، پيشگيري به جاي مچ گيري است . زيرا فضايي که به انواع پليدي ها آلوده است از جمله مي تواند براي خطاکاران جذاب باشد . آنچه از ما بر مي آيد اين است که در انتخابات پيش روي سازمان نظام مهندسي، راه را برايشان مسدود کنيم ، رأي خود را جدي بگيريم و به کساني رأي دهيم که از زاويه پيشگيري مميزي شده باشند.

نائيني افزود: به طور نمونه ، گروه هاي هماهنگ که به صورت قبيله اي ظاهر مي شوند و ليست ارائه مي کنند، سنت معمول چنين بوده که به مجموعه يک ليست رأي داده شود و اين رويه مي تواند مجوزي براي فعاليتهاي غير شفاف و درون گروهي باشد.

وي خاطرنشان ساخت: براين اساس مي توان گفت که روش بهينه اين است که به افراد شايسته ، از ليست هاي مختلف رأي داده شود تا اولاً به تضارب آراء در تعميق برنامه ريزي کمک کند و ثانياً ، تفاوت ديدگاه ها شانس هماهنگي در رفتارهاي نا شايست را کاهش دهد. به علاوه به کساني اعتماد کنيم که اعتمادشان به جامعه بزرگ مهندسي ساختمان کشور اثبات شده باشد و در اين رابطه ، برنامه هاي مشخص ارائه کنند .

نائيني تصريح کرد: بديهي است کساني که با سياست ( نگاه به دولت ) و رخوت و بي عملي خو کرده اند ، و با فضاي جديد غريبه هستند ، کارآمد نخواهند بود و از اين رو مي توان گفت که شايسته است به نيروهاي جوان ، آرمان گرا ، متکي به ظرفيت پايدار جامعه پرشمار مهندسي و مفتخر به خدمت گزاري به مردم سرفرازمان ، ميدان داده شود .

 


1397/7/10