پنجشنبه 28 شهريور 1398
   English     فارسی
معيارهاي مهم در ارزيابي کانديداهاي انتخابات هشتم نظام مهندسي

يک استاد دانشگاه تشريح کرد:

معيارهاي مهم در ارزيابي کانديداهاي انتخابات هشتم نظام مهندسي

يک استاد دانشگاه و عضو فعلي هيات مديره نظام مهندسي فارس، خواستار حضور حداکثري مهندسان در انتخابات دوره جديد هيات مديره براي حمايت از ورود نيروهاي جوان و تحول‌خواه شد. معيارهاي مهم در ارزيابي کانديداهاي انتخابات هشتم نظام مهندسيعلي سلطاني در گفت‌وگو با «صما» ضمن انتقاد از ساختار کم بازده، سنتي و غير شفاف فعلي سازمان هاي نظام مهندسي، لازمه خروج از اين وضعيت را برنامه محور بودن بجاي فرد محور بودن، شفاف سازي و اتوماسيون بجاي اتکا بر نيروي انساني و حذف افراد ناسالم از لايه هاي مديريتي سازمان هاي نظام مهندسي مي داند .

به اعتقاد او،کانديداهاي نظام مهندسي بايد بجاي ارائه شعارهاي کلي رئوس برنامه راهبردي خود را براي مديريت سازمان ارائه دهند و در صورت پيروزي در انتخابات پيگير اجراي اين برنامه باشند. متاسفانه در رويه جاري، سازمان هاي نظام مهندسي درگير روزمرگي و کاغذبازي بوروکراتيک هستند و نمي توان عملکرد هيات مديره را در پايان دوره به روشني ارزيابي کرد.

اين استاد دانشگاه معتقد است که اهميت مشارکت در انتخابات از دو جنبه سلبي و ايجابي مورد اهميت ست. متاسفانه برخي ورشکستگان سياسي يا اجرايي هم با کرد به صحنه انتخابات، قصد دارند از جايگاه هيات مديره سکوي پرتاب براي آينده سياسي و اجتماعي خود بسازند و اين موضوع بايد مد نظر راي دهندگان باشد. تجربه نشان داده که ورود نيروهاي سياسي محض به بدنه هيات مديره، نه تنها کمکي به بهبود سازمان نمي کند بلکه چالش هاي جديدي را بر مجموعه تحميل مي کند.

به گفته سلطاني لازم است از يک طرف از ورود نيروهاي جوان، تحول خواه و کساني حمايت کنيم که در سابقه خود اهتمام جدي به رعايت مقررات ملي ساختمان داشته اند و از طرف ديگر به نامزدهاي تکراري که حاضر به بازنگري در افکار خود نيستند و بعضا با شبکه هاي فساد اداري ارتباط دارند جلوگيري کنيم . سابقه افراد در حفاظت از بيت المال و سو استفاده نکردن از جايگاه خود براي منافع فردي بايد مورد توجه قرار بگيرد .

معيار ديگري که به نظر اين استاد دانشگاه بايد مورد توجه جامعه مهندسي باشد اين است که نامزد مورد نظر چه مقدار نسبت به مسائل کلان توسعه شهر، کيفيت زندگي شهروندان، حقوق شهروندي حق شهر آگاهي دارد ، حساسيت نامزدها به مولفه‌هاي کلان توسعه شهري و بخصوص مسائل زيست محيطي شهر ، يک معيار مهم در ارزيابي آنها است.

وي گفت: از طرف ديگر به نامزدهاي تکراري که حاضر به بازنگري در افکار خود نيستند و بعضا به شبکه هاي فساد اداري در سطح سازمان يا دستگاه هاي مرتبط مانند شهرداري ها مرتبط و مديون هستند جلوگيري کنيم . سابقه افراد در حفاظت از بيت المال و سو استفاده نکردن از جايگاه خود براي منافع فردي، بايد مورد توجه قرار بگيرد .

سلطاني ابراز اميدواري کرد که از بين ليست هاي متعددي که تبليغ مي شود مي توان افراد مؤثر و پاکدست و داراي صداقت حرفه اي را انتخاب کرد.

 


1397/7/11