پنجشنبه 28 شهريور 1398
   English     فارسی
ساختمان‎هاي معيوب در نبود خدمات مهندسي يکپارچه

«صما» بررسي مي‌کند:

ساختمان‎هاي معيوب در نبود خدمات مهندسي يکپارچه/ خروج نظام مهندسي از مسير اهداف عاليه قانون

سازمان هاي نظام مهندسي، امروز مورد اتهامات زيادي قرار گرفته اند؛ از فساد مالي گرفته تا امتيازطلبي و رانت خواري و تبديل شدن به بنگاه هاي فربه اقتصادي. به عبارتي هم اکنون سازمان ها به وضعيتي دچار شده اند که در اهداف قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان، به هيچ وجه چنين مواردي براي اين سازمان‎ها پيش بيني نشده است. ساختمان‎هاي معيوب در نبود خدمات مهندسي يکپارچه/ خروج نظام مهندسي از مسير اهداف عاليه قانون

سازمان هاي نظام مهندسي، امروز مورد اتهامات زيادي قرار گرفته اند؛ از فساد مالي گرفته تا امتيازطلبي و رانت خواري و تبديل شدن به بنگاه هاي فربه اقتصادي. به عبارتي هم اکنون سازمان ها به وضعيتي دچار شده اند که در اهداف قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان، به هيچ وجه چنين مواردي براي اين سازمان‎ها پيش بيني نشده است.

غفلت نظامات مهندسي از اهداف عاليه قانون

به گزارش «صما» کارشناسان در ريشه يابي دلايل وضعيت کنوني سازمان هاي نظام مهندسي معتقدند: از زمان تصويب قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان، شيوه هاي اجراشده براي اجراي اين قانون، خود زمينه ساز بسياري از معضلات امروز است. چراکه سازمان‌هاي نظام مهندسي و در راس آنها سازمان نظام مهندسي تهران، اهداف عاليه قانون را در فعاليت هاي خود مدنظر قرار نداده اند.

برپايه اين گزارش قرار بر اين بود که سازمان‌ها عمدتا روي محور تنسيق امور مهندسي ساختمان و نيز ترفيع و ارتقاي کيفيت ساخت و سازها و مشارکت تمامي حرفه مندان اعم از مهندسان عضو سازمان و ساير صنوف و تشکل‌هايي فعاليت کنند که به صورت حلقه هاي به هم پيوسته در بخش ساخت و ساز مشارکت دارند، اما در حال حاضر چنين رويه اي در فعاليت اين سازمان ها ديده نمي شود.

تشريفات امضا و تاييد در جريان ارائه خدمات مهندسي

به گفته صاحب نظران، امروز کار به جايي رسيده در بخش خدمات مهندسي، به جاي اينکه خدمات مهندسي ساختمان به صورت يکپارچه و تجميع شده به متقاضيان ارائه شود، شاهد هستيم که سال به سال خدمات مهندسي را ريزتر کرده اند. به گونه اي که تعداد کثيري از مهندسان بالغ بر بيش از 30 مهندس در يک پروژه ساختماني به تناسب حضور پيدا مي کنند و در اين فرآيند بيشتر تشريفات امضا و تاييد در جريان است.

بر اساس اين گزارش، در حال حاضر تخصص هاي مختلفي در زمينه ساخت و ساز مشارکت دارند که حتي بعضي از اين رشته هاي تخصصي در قانون پيش بيني نشده اند.

کارشناسان در چنين شرايطي تجميع خدمات مهندسي را يک الزام مي دانند. چرا که در حال حاضر خدمات مهندسي که در رشته هاي معماري، محاسبات سازه يا عمران، تاسيسات برقي، تاسيسات مکانيکي و ساير رشته ها، که درواقع مکمل خدمات مهندسي هستند، به صورت مجزا از هم ارائه مي شود. در نتيجه محصولي که در پي اين فرآيند به دست مي آيد، محصول معيوبي است.

تبعات خدمات صوري براي ساختمان‎ها و بهره برداران

در اين بين براساس اظهارات برخي از اعضاي سازمان نظام مهندسي، تعدادي از مهندسان در اين شرايط خدمات واقعي ارائه نمي کنند و خدمات جنبه صوري پيدا کرده است. به اين ترتيب اين خدمات صوري منجر به دو نتيجه شاخص شده است. اول اينکه به طور قطع در نبود خدمات مهندسي واقعي، کيفيت ساخت و سازها ارتقا پيدا نمي کند. از سوي ديگر، به دليل اينکه در اين فرآيند، سرمايه گذار نيز به دنبال منافع مادي خود است، درنهايت کساني که از اين ساختمان ها استفاده و بهره برداري مي کنند، آسيب مي بينند.

اين اتفاقات در حالي رخ مي دهد که امروز سازمان‌هاي نظام مهندسي به روزمرگي دچار و به حيطه امور اجرايي وارد شده اند که اين قبيل موضوعات، اصلا هدف قانونگذار از تاسيس اين سازمان‌ها نبوده است.

بر همين اساس، امروز شاهديم که از سال 74 و با گذشت 23 سال از تصويب قانون نظام مهندسي، بستر اجراي بسياري از مواد قانون فراهم نشده و درنتيجه از 42 ماده اين قانون، بسياري از موارد روي زمين مانده است. آنچه مسلم است، سازمان نظام مهندسي نتوانسته درجهت اهداف عاليه قانون قدم بردارد تا از اين طريق، گوشه اي از نيت قانونگذار و محتواي قانون نيز محقق شود.

 

 

نقش هيئت مديره جديد در ارتقاي مهندسي

به گزارش «صما» اساسا بايد ساختمان را به عنوان محصولي در نظر بگيريم که برآيند فعاليت هاي متنوعي است. هرچند که قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان، بخش ساخت و سازهاي شهري و ساختمان هاي غيردولتي و غيرعمراني را در بر مي گيرد، اما متاسفانه نگرش بسياري از افراد اين است که به اين محصول به عنوان سرمايه ملي نگاه نمي کنند.

نتيجه اين روند آن شده که امروز در شرايطي که عمر مفيد ساختمان ها را در ايران بيش از 30 سال نمي شناسند، به همين نسبت اين عمر مفيد در کشورهاي ديگر به مراتب بالاتر است. درنتيجه در کشور ما سرمايه هاي ملي به سرعت مستهلک مي شود و درنهايت، اين دورريز سرمايه ملي به اقتصاد کلان مملکت آسيب مي زند.

حال که در آستانه آغاز به کار هشتمين دوره از هيئت مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان قرار داريم، آنچه عموم جامعه و مهندسان از هيئت مديره اين سازمان ها انتظار دارند اين است که به دور از هرگونه امور حاشيه اي و منفعت طلبي شخصي و اختلافات داخلي، تنها به پيشبرد رسالت اصلي اين سازمان بپردازند تا اعتبار از دست رفته نظامات مهندسي به اين سازمان ها برگردد و در عين حال شاهد ارتقاي شان و جايگاه مهندسين و نه بي اعتمادي جامعه نسبت به آنها باشيم.

انتهاي پيام/

 


1397/7/12