پنجشنبه 28 شهريور 1398
   English     فارسی
سازمان نيازمند شفافيت عملکرد است

«صما» بررسي مي‌کند:

منتخبان هيات‌مديره هشتم نظام‌مهندسي! امروز 30 مهرماه است

انتخابات سازمان نظام‌مهندسي ساختمان براي معرفي اعضاي هيات‌مديره دوره هشتم استان‌ها به پايان رسيد و علي‌رغم همه فرازو فرودها، موافقت‌ها و مخالفت‌ها، شکايت بردن‌ها و نامه‌نگاري‌ها، همه 365 نفري که از صندوق راي بيرون آمده‌اند تا سه سال آينده سکان‌دار سازمان در استان خود و به‌تبع آن در کشور خواهند بود. منتخبان هيات‌مديره هشتم نظام‌مهندسي! امروز 30 مهرماه است

به گزارش «صما» تجربه نشان داده است که عموما برندگان اين انتخابات تا چند روز نخست مشغول نوشتن و پاسخ دادن به پيام‌هاي تبريک دوستان، همکاران و حاميان خود هستند اما هدف از اين نوشتار توجه دادن منتخبان محترم به چند نکته است که غفلت از آن‌ها مي‌تواند به ناکارآمدي سازمان بينجامد:

امروز 30 مهرماه 1397 است: هيات‌مديره‌هاي منتخب دوره هشتم با خود فرض کنيد که امروز 30 مهرماه است و طبق برنامه در 29 مهرماه اعتبارنامه‌هاي خود را دريافت کرده‌ايد و بر کرسي هيات‌مديره سازمان استان خود نشسته‌ايد؛ چه برنامه‌اي براي سازمان داريد؟

آيا قرار است در اولين گام چند نفر به کارمندان سازمان به‌عنوان منشي و مشاور و مسئول دفتر اضافه کنيد؟ آيا قرار است وزن‌کشي کشيد و براي گرفتن کرسي‌هاي هيات رئيسه به امتيازدهي و امتياز گرفتن و توسل به آبستراکسيون و از رسميت انداختن جلسات از اکثريت بپردازيد؟ آيا همان‌گونه که در شعارهاي انتخاباتي موج مي‌زد همچنان اعضاي سازمان را صاحبان اصلي سازمان و خود را نمايندگان اعضا براي انتظام امور حرفه مي‌دانيد؟

همه پرسش‌هاي فوق و بسياري موضوعات ديگر، ارزش آن را دارد که در اين دو هفته باقي‌مانده تا دريافت اعتبارنامه خود به آن بينديشيد.

سازمان نيازمند شفافيت عملکرد است: سازماني که در هزار توي خود گرفتار شده باشد، تصميمات پشت درهاي بسته گرفته شود، اجازه نفوذ و ورود اعضا براي اطلاع از تصميم‌گيري‌ها و فرايندهاي سازماني وجود نداشته باشد، بازرسان سازمان در فرايندي قانونمند و مستقل شکل نگيرد، فعاليت‌هاي سازمان و اعضاي هيات‌مديره در معرض ديد اعضا نباشد و مجامع عمومي و گزارش تراز و بودجه سازمان در مسيري غير شفاف انجام شود، نمي‌توان به عملکرد و آينده آن اميد بست.

اتاق شيشه‌اي سازمان فقط يک شعار انتخاباتي نيست که با انتخاب هيات‌مديره تاريخ‌مصرف آن به پايان برسد. شفافيت سازمان يک ضرورت است که بايد براي آن برنامه داشت و دائما آن را پايش کرد که ايجاد و راه‌اندازي سامانه حرفه‌اي مهندسان مي‌تواند گامي کوچک اما مهم در اين زمينه باشد.

سازمان بايد پيش‌بيني پذير باشد: سازماني که رفتار و فعاليت آن پيش‌بيني پذير نباشد به‌شدت مستعد ايجاد فساد است. اگر عملکردهاي سازمان بر اساس قوانين، ضوابط و دستورالعمل‌هاي مدون استوار باشد يعني سازماني پيش‌بيني پذير وجود دارد. به‌عنوان‌مثال اگر روساي دفاتر نمايندگي سازمان در شهرستان‌هاي استان بر اساس يک روال مشخص انتخاب شوند که اين روال کاملا شفاف و ضابطه‌مند باشد.

مطمئنا در انتخاب آنها و نحوه فعاليت آنها هيچ‌گونه اعمال سليقه شخصي و يا رانتي به وجود نخواهد آمد؛ چون طبق فرايندي که مشخص است کاملا قابل پيش‌بيني خواهد بود که چه کساني صلاحيت اين جايگاه‌ها را دارند. اين پيش‌بيني پذير بودن سازمان در همه شئون آن قابل تسري است از نحوه استخدام براي پست‌هاي سازماني گرفته تا چگونگي هزينه کردهاي سازمان، پرداخت حقوق و حق جلسات اعضا، نحوه برخورد با موضوع کارهاي انتخابي و کارهاي ارجاعي و هر آنچه که جزو وظايف سازمان و هيات‌مديره است؛ اگر پيش‌بيني پذير باشد که باعث سلامت سازمان خواهد بود اما اگر فعاليت‌هاي سازماني قابل پيش‌بيني بر اساس قوانين و فرايندهاي مشخص نباشد بدون شک فضايي براي ايجاد فساد، رانت و تصميمات سليقه‌اي خواهد بود.

اعضاي هيات‌مديره جايگاه حقوقي يافته‌اند: هر يک از کانديداها به‌عنوان يک شخص حقيقي اگر هر اعمال و رفتاري داشته‌اند در آينه شخص حقيقي خودشان سنجيده مي‌شده است اما از امروز تا سه سال آينده با راي اعضاي سازمان صاحب يک شخصيت حقوقي نيز شده‌اند يعني هيات‌مديره سازمان استان محسوب مي‌شوند.

آنها در ويترين نظام‌مهندسي استان هستند و هر رفتار و منش و نحوه برخورد آنها با موضوعات در قاب و جايگاه حقوقي آنها ديده مي‌شود و مورد قضاوت قرار مي‌گيرد و توجه داشته باشند که اين جايگاه هيات‌مديره به‌طور امانت و به مدت سه سال در اختيارشان قرار داده شده است. امانت‌داري؛ بسيار سخت، حساس و خطير است به اين جايگاهي که امانت گرفته‌ايد اعتبار بيشتر ببخشيد، از اين جايگاه اماني براي شخص خود اعتبار نخريد.

هيات‌مديره‌هاي محترم و منتخب دوره هشتم با خود فرض کنيد که امروز 30 مهرماه سال 1400 است و طبق برنامه، سه سال دوره شما به پايان رسيده است و بايد کرسي را به هيات‌مديره‌هاي دوره نهم واگذار کنيد پس اين فرصت کوتاه سه‌ساله را غنيمت شمرده و در اولين روز تشکيل هيات‌مديره دوره هشتم با هم سوگند ياد کنيد که جز به منافع سازمان، اعضا و مردم نينديشيد و به وظايف و اختيارات هيات‌مديره که در قانون نظام‌مهندسي و کنترل ساختمان مشخص شده است وفادار باشيد.

 


1397/7/15