پنجشنبه 28 شهريور 1398
   English     فارسی
از تخلف بيست ميلياردي نظام مهندسي تا اصرار رجبي بر حفظ صندلي رياست

گزارش «صما» ازداغ ترين‌هاي مجازي اين هفته:

از تخلف بيست ميلياردي نظام مهندسي تا اصرار رجبي بر حفظ صندلي رياست

صما- اين روزها، اخبار منتشرشده در کانال‌هاي خبري به عنوان يکي از مراجع اصلي خبر، گوي سبقت را از رسانه‌هاي رسمي چه داخلي و چه خارجي ربوده‌اند. از تخلف بيست ميلياردي نظام مهندسي تا حضور رجبي در کسوت آقاي رييس

به گزارش«صما»در اين شرايط اخبار مختلفي در حوزه هاي مختلف رد و بدل مي‌شود، حوزه مسکن و نظام‌مهندسي نيز از اين قاعده مستثني نيست.

اخبار ذيل گزينه‌اي از شايعات و اخبار تاييد شده‌است که به صدر اخبار مبادله شده در فضاي مجازي طي اين هفته مبدل شده‌اند.

تخلف بيست ميلياردي در نظام مهندسي؟

اين هفته اختلاس نظام مهندسي تهران به يکي از شايعات داغ فضاي مجازي تبديل شد.ماجرا از آنجا آغاز شد که از قرار معلوم تخلف هفت ميلياردي که وزارت راه و شهرسازي مدعي کشف آن شده بود،خيلي بيش از اين ارقام بوده است به طوري که بر اساس شينده ها رقم واقعي آن بيست ميليارد تومان بوده است.

بدين ترتيب پاي افراد ديگري از اعضاي هيات مديره نيز به اين تخلف نيز باز شده است به طوري که حتي گفته مي شود اين عده که تعداد آنها حدود سه نفر است و به هيات مديره هشتم انتخابات نظام مهندسي نيز راه يافته اند، ممکن است فرصت حضور در ترکيب جديد هيات مديره نظام مهندسي تهران را از دست دهند چرا که گفته مي‌شود ممکن است که اعتبارنامه اين عده توسط وزيرراه وشهرسازي امضاء نشود.

استعفاي وزير راه و شهرسازي

بايد به شنيدن اخبار کنار رفتن وزيران روحاني عادت کنيم. اخيرا هم شايعه استعفاي آخوندي مطرح شد و روابط عمومي وزارت راه وشهرسازي استعفاي او را تکذيب کرد. اول مهر هم روابط عمومي وزارت صنعت، استعفاي شريعتمداري را تکذيب کرده بود. نکته جالب اينجا بود که در هر دو مورد، هنوز هم براي انتخاب جانشين، گمانه زني مي‌شود.

بازار داغ گمانه‌زني درباره جايگزين آخوندي

در اين هفته اخبار ضد و نقيضي درباره گزينه هاي جايگزين عباس آخوندي به حدي منتشرشده است که تقريبا سبب سردرگمي همه شده است.از يک طرف پاي گزينه نوبخت به ميان آمده است اما ازيک طرف ديگر نيز پاي پيروزحناچي نيز به ميان آمده است.

البته در اين بين محسن نريمان که پيشتر نيز معاونت شهرهاي جديد وزارت راه وشهرسازي را به عهده داشته است نيز به عنوان نامزد وزير راه وشهرسازي نيز مطرح شده است و آن سوتر برخي نيز محمد علي افشاني را نيز به عنوان گزينه احتمالي وزارتخانه راه وشهرسازي مطرح مي کنند.

ادعاي تکان دهنده درباره افشاني

در اين هفته خبر شنود مکالمات معاونان شهرداري تهران توسط افشاني تاييد شد چرا که حجت‌الله ميرزايي، معاون سابق برنامه‌ريزي، توسعه شهري و امور شوراهاي شهرداري تهران درباره ماجراي شنود شدن از طرف افشاني گفت: آقاي افشاني گفته‌اند که من تلفن معاونانم را شنود مي‌کنم و فهميدم که برخي از آن‌ها پشت من حرف مي‌زنند.اما دومين واکنش رسمي به اين موضوع توسط محسن هاشمي عنوان شد . شوراي شهر تهران با اشاره به اينکه موضوع شنود را پيگيري خواهد کرد، گفت: در حال حاضر زن و شوهرها هم از شنود عليه هم استفاده مي‌کنند.

اتهام يک نماينده مجلس به وزير راه

در اين هفته مکاتبه وزيرراه وشهرسازي با رييس قواي مجلس و قوه قضاييه درباره اتهام يک نماينده مجلس در فضاي مجازي شديدا خبرساز شد.ازقرارمعلوم يک نماينده مجلس ادعا کرده بود که وزيرراه داراي شرکت راه سازي است و اقدام به مکاتبه با خودش مي‌کند!

ادعايي که با واکنش عباس آخوندي مطرح شد و او با نامه نگاري روساي قوه قضاييه و مقننه شديدا آن را تکذيب کرد.

حضور فرج الله رجبي در شوراي مرکزي به روال قبل

در اين هفته برخي زمزمه ها در فضاي مجازي منتشر شد که بيانگر آن است که فرج الله رجبي کماکان در جايگاه رياست شوراي مرکزي نظام مهندسي ساختمان کشور در اين سازمان تردد مي کند و اين امر بيانگرآن است که او زير بار حکم عباس آخوندي درباره تعليق پروانه‌اش نرفته است.صما اين خبر را تاييد يا رد نمي کند؛ اين اخبار صرفا داغ ترين‌هاي مجازي اين هفته است.

 


1397/7/26