سه شنبه 19 آذر 1398
   English     فارسی
  • با کليک بر عنوان ،مشروح مطلب را مشاهده فرماييد
  • تاريخ درج مطلب در انتهاي صفحه مربوطه ملاحظه شود

  • ناظران : انتشار مطالب و اخبار مختلف از سايت هاي داخلي و خارجي صرفاً جهت افزايش اطلاعات کاربران از فضاي گسترده نت مي باشد و لزوما" به معني تاييد مطالب منتشره نمي باشد.

 

خواندنش خالي از لطف نيستقطعات زيباي ادبي به مناسبت رمضانخيلي‌ها منتظر مي‌مانند تا معجزه‌اي در اقتصاد رخ دهد و دير يا زود هم مي‌فهمند كه هرگز رخ نمي‌دهد...نوع نارضايتي اش منطقي نيست که شما بخواهيد منطقي حلش کنيداختلالات رواني فقط فرد مبتلا را رنج نمي‌دهد بلکه زندگي را براي اعضاي خانواده‌اش نيز سخت و غيرقابل تحمل مي‌کند و اجازه نمي‌دهد از زندگيشان لذت ببرندخستگي و کسالت در ساعات بعد از ظهر، يک پديده رايج در بين افراد است که اگر بتوان بنحوي بر اين احساس غلبه کرد، مي توان به شکلي پوياتر و با بازدهي بيشتر در ساعات بعد از ظهر در محيط کار حضور داشتما به شما با دليل و مدرک ثابت مي کنيم مشکل فقط خود شما هستيد نه قانون جذب!زمختي يعني ندانستن قدر لحظه ها، يعني نفهميدن اهميت چيزها، يعني توجه به جزييات احمقانه و نديدن مهم ترين هااصول دوستيابي و نفوذ بر ديگرانافتخارات پرستويي کم نيستند و با بازي هايش کم خاطره نداريم. با همين دلايل و به بهانه تولد ۵۷ سالگي اش، سري به کارنامه او زديم تا از زندگي کاري و غيرکاري اش، چند درس بگيريمصفحه بعد

| 1 / 5 |

صفحه قبل