سه شنبه 25 تير 1398
   English     فارسی
  • با کليک بر عنوان ،مشروح مطلب را مشاهده فرماييد
  • تاريخ درج مطلب در انتهاي صفحه مربوطه ملاحظه شود

  • ناظران : انتشار مطالب و اخبار مختلف از سايت هاي داخلي و خارجي صرفاً جهت افزايش اطلاعات کاربران از فضاي گسترده نت مي باشد و لزوما" به معني تاييد مطالب منتشره نمي باشد.

 

افتخارات پرستويي کم نيستند و با بازي هايش کم خاطره نداريم. با همين دلايل و به بهانه تولد ۵۷ سالگي اش، سري به کارنامه او زديم تا از زندگي کاري و غيرکاري اش، چند درس بگيريماحساس حقارت چه بر سر آدمها که نمي آورد!با شنيدن صداي مادر دختر 7 ساله از کما خارج شدشوماخر و ترمز و گازچارلي و هيتلرخداوندا اين كشور را از دشمن،از خشكسالي،از دروغ محفوظ دارداگر شما شيريني کاکائويي بپسنديد يا ميوه اي اصلا اتفاقي نيست و جالب تر اين که اگر شما و دوست تان يک نوع شيريني را دوست داريد، قطعا بسياري از ويژگي هاي شخصيتي تان هم شبيه به هم استيکي از کهن ترين جشن هاي بشري که قدمتي چندين هزار ساله داردسفره اي از هفت گونه گياه و دانه و خوردني دلپذير. آب و آيينه، شمع و چراغ، نقل و نبات و گل و سبزهمراقبت از مادر +تصوير