چهار شنبه 31 شهريور 1400
   English     فارسی

گزارش مراحل اجرای ساختمان(نقشه برداری) SAME E-report -
کد رهگیری :
مرجع محترم بدینوسیله گزارش تقدیم میگردد.
مرجع دریافت:
مشخصات ملک:
کد نوسازي:
پلاک ثبتی:
شماره پروانه ساختماني:
نام مالک/وکیل قانونی:
آدرس ملک:
مشخصات مهندس:
نام و نام خانوادگي:
تاريخ :
شماره پروانه اشتغال:
ايميل:
ردیف خلاصه وضعیت شرح
1 پروفيل طولي معابر
2 کد کف رعايت شده است؟
3 بر رعايت شده است؟
4 کنترل هندسي فنداسيون
5 عمق خاکبرداري
6 کنترل قائم بودن ستونها
7 کنترل طول و شيب رمپ
8 درز انقطاع
9 بررسي تراز پاگردها و سقفها
10 وضعيت ادامه اجرا
متن گزارش: با احترام مرحله گزارش و موارد زیر در مورد پلاک فوق گزارش می گردد.

مرحله گزارش:

محل درج دستور:
بایگانی جهت درج در پرونده ملکی:
پلیس ساختمان جهت اقدام لازم:
مهندس ناظر جهت اطلاع:
سایر:
تاریخ ورود به مرجع دریافت ملاک است.صفحه ارسال :