دو شنبه 23 فروردين 1400
   English     فارسی

  • طبق تبصره 7 مهندسان ناظر مي بايست مغايرتهاي پروانه ساختماني را در ساختمانهاي تحت نظارت خود به مرجع صدور پروانه گزارش نمايند و رسيد دريافت دارند
  • چگونگي تنظيم گزارش بسيار مهم است و ناظران تلاش کرده است اين موضوع را براي مهندسان گرامي تسهيل نمايد
  • موارد حقوقي و نظم مهندسي در تنظيم اين گزارشها لحاظ شده است و مهندسان مي توانند گزارشهاي خود را با صرف کمترين زمان و با دقت تنظيم و تحويل مراجع دريافت (شهرداري ها يا اداره کار و ... ) نمايند تا با مشکلات انتظامي مواجه نشوند 
  • مهمترين اين مشکلات ناشي از تعلل يا مسامحه يا تناقض در گزارش هاي نظارتي است که بيشترين امار مربوط به معرفي مهندسان به شوراي انتظامي است
  • پس از سالها تلاش و تحقيق و بررسي موفق شديم الگوي واحد گزارش نويسي را تنظيم و اميد است مورد توجه عزيزان واقع شود و همياري نمايند

     

   براي ورود به سيستم ابتدا با کيک بر شکل روبرو ثبت اطلاعات کاربري فرماييد