جمعه 28 دي 1397
   English     فارسی
" nazeran alerts workshops"
با حضور کارشناسان ارشد حوزه مديريت شهري

 • گزارش نويسي
 • آشنايي با اهم موارد حقوقي
 • ايمني در کارگاه
 • بررسي تخلفات ساختماني و نقش عوامل ذيربط
 • تبادل نظر و هم انديشي

 • هماهنگي حضور از طريق ايميل يا تلگرام
 •  دعوتنامه الکترونيکي جهت حضور ارسال مي شود
 • زمان و مکان در کانال ناظران هم اعلام مي شود

  ثبت نام در كارگاه
   • اعلام آمادگي جهت شرکت در کارگاه : عدد 1 به شماره 09372096361 يا 09121694716 تلگرام يا پيامک شود
   • زمان و مکان برگزاري کارگاه :  متعاقبا" اعلام مي شود
    ارتباط آنلاين با ناظران

      1. پشتيباني 2 . مدير 3 . کانال ناظران

      1. @nazeran_2007
      2. @nazeran2007
      3. @nazeransup2015

      • نظرات خود را مطرح فرماييد
      • کليک بر : عبارات خط دار