English     فارسی
  • با کليک بر عنوان ،مشروح مطلب را مشاهده فرماييد
  • تاريخ درج مطلب در انتهاي صفحه مربوطه ملاحظه شود

  • ناظران : انتشار مطالب و اخبار مختلف از سايت هاي داخلي و خارجي صرفاً جهت افزايش اطلاعات کاربران از فضاي گسترده نت مي باشد و لزوما" به معني تاييد مطالب منتشره نمي باشد.

 

او كه از لوله هايي مقوايي با لفاف هاي پلاستيكي جهت استفاده در اردوگاه هاي پناهندگان رواندا استفاده كرده است، در اين روند از قطع هزاران درخت جلوگيري نموده است