شنبه 25 ارديبهشت 1400
   English     فارسی

 

وقايع نگار ناظران

 

گوشي موبايل 5800 سامسونگ مربوط به سال 2009


حرکت با موس قابل توقف است

 

 

ارسال گزارش هاي الکترونيکي نظارتي مهندسان با موبايل به شهرداري ها

 

تالار نژاد فلاح کرج

سال 89

نشست مهندسان و مسئولان شهري

معرفي گزارشهاي الکترونيکي

 

 

باشگاه ميلاد کرج

سمينار استفاده از فناوري هاي نو در جلوگيري از ساخت و سازهاي عير مجاز

سال 89

معرفي گزارشهاي الکترونيکي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

همايش ملي زلزله و صنعت 

 

 

حضور جناب دکتر جلالي در الکامپ 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الکامپ 2010

 

 

 

الکامپ 2010

 

 

الکامپ 2010

 

شهروند الکترونيک

 

 

الکامپ 2010

 

 

همايش ملي شهروند الکترونيک

 

الکامپ 2010

 

اولين همايش ملي شهروند الکترونيک

 

 

 

 

 

 

آرشيو الکترونيک اسناد

 

 

نمايشگاه شهروند الکترونيک

ارائه گزارشهاي الکترونيکي ناظران

 

 

 

هشدارهاي ناظران تير ماه 93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... ادامه دارد